Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Hvis fisk og skalldyr fra forurensede områder har for høyt innhold av miljøgifter, gir Mattilsynet advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene.

Utsikt fra fjærekant ut mot havet

 Foto: Mattilsynet

Advarslene fra Mattilsynet gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Det er du som har ansvaret for at den fisken du fisker er trygg. Som en hjelp gir Mattilsynet advarsler når det er funnet miljøgifter i fisk og annen sjømat i forurensede områder.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen, men ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning. Det ikke kritisk om du har spist mat det advares mot noen ganger.

Les mer om advarslene: