Spørsmål og svar om kadmium i lever

 Foto: Colourbox.com

Hvorfor kan ikke barn spise lever til middag?

Barn får allerede i seg kadmium fra det vanlige kostholdet tilsvarende det nivået som EU’s mattrygghetsorgan (EFSA) sier er trygt. Et tilleggsbidrag av kadmium fra lever vil føre til at barn overskrider denne grensen.

Hvorfor gjelder ikke advarselen leverpostei?

Folkehelseinstituttet har tatt utgangspunkt i EUs mattrygghetsorgan EFSAs beregninger på hvor mye kadmium vi får i oss gjennom et normalt kosthold. Leverpostei inngår allerede i denne beregningen. Inntaket av kadmium fra den vanlige kosten (inkludert leverpostei) overskrider ikke grensen for det vi anser som trygt. Leverpostei lages også fortrinnsvis av lever fra svin, som ikke inneholder mye kadmium.

Kan gravide og ammende spise lever?

Gravide og ammende kan spise lever på lik linje med voksne.

Kan man spise mye lever over et kort tidsrom, så lenge man ikke overskrider det som er anbefalt gjennom et helt år?

Kadmium akkumuleres i kroppen over tid. VKM har tidligere uttalt at en kortere overskridelse av det som anes som trygt (tolerabelt ukentlig inntak (TWI): det vi tåler å spise hver uke gjennom hele livet uten at det fører til helseskader) ikke vil føre til negative effekter på nyrene så fremt den langvarige eksponeringen er lavere enn TWI.

Hva med de som har spist lever til nå?

Det er inntak over tid som kan gi helseskader på nyrene. Om man har oversteget TWI ved enkelttilfeller er det ingen grunn til bekymring. Se over.

Hvilke andre matvarer får vi kadmium fra?

I Norge er det hovedsakelig gjennom korn og kornprodukter, rotgrønnsaker og poteter vi får i oss kadmium, da dette er matvarer vi spiser store mengder av. Disse næringsmidlene inneholder ikke mye kadmium, men siden det er de vi spiser mest av, bidrar disse også mest. De høyeste verdiene av kadmium finner vi i innmat fra dyr, brunmat i krabbe, i skjell, skogsopp, solsikkekjerner og i kosttilskudd. Det beste rådet for å unngå for mye kadmium er å spise variert.

Hva med barn som er vant til å spise innmat og lever fra reinsdyr, som del av den tradisjonsrike kosten i for eksempel Finnmark (eksempelvis den samiske befolkningen)?

Barn får allerede i seg kadmium nær tålegrensen fra sitt vanlige kosthold, og Mattilsynet anbefaler ikke barn under 10 år å fortsette å spise lever til middag.

Er levergryte av storfe trygt å spise? Også for barn?

Storfe-lever inneholder lavere nivåer av kadmium enn lever fra utmarksbeitende dyr. Voksne kan spise levergryte av storfe opptil 1 gang i uken. Barn under 10 år bør ikke spise levergryte.

Gå til advarselen Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat - ungdom og voksne bør begrense inntaket fra vilt og sau