Aronia - sunn prydbusk

Aroniaplantens bær passer til saft, syltetøy, gele og puré.

Gren med sorte, modne aroniabær

Aronia med modne bær. Foto: NIBIO

Aronia har et høyt innhold av antioxidanter, som er en stoffgruppe det er blitt mer fokus på i forbindelse med god helse og sykdomsforebygging. Dessuten inneholder den vitaminer som A og E. Bærene egner seg til saft, syltetøy, gelé og puré. Det høye pektininnholdet gir fordeler ved produkter med fast konsistens. Bærene høstes i slutten av september eller rett etter den første frosten

Botanikk

Aroniaplanten Aronia melanocarpa er en spinkel opprett voksende busk fra rosefamilien. Den blir normalt 1,5 til 3 meter høy.

Prydverdien kommer til uttrykk både vår, sommer og høst; om våren har den hvite blomster og om høsten rødt løv. I tillegg har den svarte bær og derav også det norske navnet «svartsurbær», fordi bærene er svarte og sure.

Voksested

Aronia forekommer naturlig i Nord-Amerika. Den er plantet ut over de nordligste delene av den nordlige halvkule, fra vest til øst. I Russland tørkes bærene og erstatter rosiner.

Dyrking

Planten er robust i forhold til flere dyrkingsfaktorer:

  • Aronia tåler å vokse på vindutsatte plasser
  • Den trives på næringsfattig og sur jord
  • Den kan klare seg opp til klimasone 7
  • Planten er selvbefruktende dvs. blomstene kan befruktes med pollen fra samme plante
  • Ingen behov for plantevern mot planteskadegjørere 

Før årtusenskiftet var den i Norden ikke kjent for annet enn sin prydverdi. I dag dyrkes aronia kommersielt til saft eventuell blandes bærne med solbær som bevarer fargen i stedet for å gråne. En busk kan gi 9-12 kg etter rundt fire år.

Tekst: Susanne Friis Pedersen, NIBIO