Er det trygt å spise fermentert mat?

Mattilsynet fører tilsyn med at de som produserer og omsetter mat følger regelverket. Mat som omsettes skal være trygg, og det er produsentenes ansvar. Det gjelder også fermentert mat og drikke.

Mattilsynet fører ikke tilsyn med de som fermenterer hjemme til eget bruk og kan derfor ikke vurdere om sluttproduktet er trygt eller ikke.

En lang rekke faktorer vil påvirke fermentering som gjøres hjemme på kjøkkenbenken: råvarenes kvalitet, ingrediensene, hygiene ved tilberedning, din egen kunnskap om fermentering, muligheten for forurensning med mikrober fra luft og miljø underveis og din styring og kontroll med selve fermenteringsprosessen du bruker.

Er du usikker på om maten du lager er trygg, bør du ikke spise den.