Hvite poteter blir lettere grønne

Rødt skall beskytter potetene bedre mot lyseksponering, som er hovedårsaken til at potetene blir grønne og uspiselige.

Poteter i åker

 Foto: Colourbox.com

Generelt er poteter som har vært utsatt for lys mer utsatt for å bli grønne. Velg derfor poteter som har blitt beskyttet mot lys når du handler.

Mattilsynets kontroller viser at det er lite forskjell mellom røde og hvite sorter når potetene er oppbevart i butikken i under én uke. Når lagringstiden går ut over én uke, øker imidlertid andelen grønne poteter i de hvite sortene sammenlignet med de røde.

Den røde fargen på skallet beskytter potetene bedre mot at lyset trenger inn og setter i gang klorofylldannelse som gjør potetene grønne. Det samme skjer med vaskede og uvaskede poteter. De vaskede blir fortere grønne enn de uvaskede fordi jord på knollene beskytter mot lyset.

Hvit potet, med grønne og sorte flekker

Grønne poteter bør ikke spises

Giftstoffer som kalles glykoalkaloidene opphopes som regel på de samme stedene som klorofyllet. Om grønnfargen bare går litt inn i knollen er det greit å skrelle/skjære bort det grønne på potetene og så spise resten. Hvis potetene har ligget utsatt for lys lenge kan potetene bli mer eller mindre grønn helt igjennom. Slike skal alltid kastes.

Glykoalkaloider kan gi mageproblemer. Spiser man større mengder, kan det gi hodepine, feber, diaré, oppkast og magesmerter. I alvorligste tilfelle kan det gi nevrologiske forstyrrelser i form av balanseproblemer og synsforstyrrelser. Symptomene er forbigående. For høy konsentrasjon av glykoalkaloider (stoffet solanin), gir dessuten poteten en besk og bitter smak.

Nye sorter fra utlandet

Tradisjonelt har de røde potetsortene Kerrs Pink, Beate, Pimpernel og Laila vært dominerende i Norge. Potetforedlingen her i landet har også stort sett laget nye sorter med utgangspunkt i Pimpernell fordi man mente at den norske forbrukeren ville ha røde sorter. De siste årene har imidlertid bransjen tatt inn mange hvite sorter fra utlandet for å prøve disse på det norske markedet. Flere av disse sortene har blitt godkjent og tatt opp på sortslisten. Norske forbrukere kjøper nå hvite sorter på lik linje med røde.

Hvite sortene er kvalitetsmessig fullt på høyde med de røde sortene, bortsett fra at de blir lettere grønne hvis de blir utsatt for lys.

Relaterte spørsmål og svar