Trygt å spise norske bær

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er ikke påvist i Norge. Bærplukkere i Norge trenger ikke å ta spesielle forholdsregler.

Glasskål med blåbær i blåbærlyng

 Foto: Mattilsynet

Parasitten Echinococcus multilocularis er påvist hos rødrev i noen områder i Sverige. Så langt har alle de vel 2000 revene som er undersøkt her i landet testet negativt for parasitten.

Plukking av bær og sopp 

Smitte via bær, sopp, grønnsaker eller nedfallsfrukt som er forurenset med egg fra rovdyravføring er trolig svært sjelden. Den viktigste smittekilden for mennesker som oppholder seg i områder med parasitten er kontakt med avføring eller pels fra smittede rovdyr (rev, hund), samt forurenset jord. Parasitten er ikke påvist hos rev i Norge og bærplukkere trenger derfor ikke ta spesielle forholdsregler.

Områder med høy forekomst

Områder der Echinococcus multilocularis er vel etablert i revepopulasjonen er i deler av Tyskland, Sveits, Østerrike og Frankrike. De siste årene har det også vært en økende utbredelse i Polen og Baltikum. I land med høy forekomst av parasitten gis befolkningen råd om god håndhygiene etter kontakt med dyr og jord, og varmebehandling eller nøye skylling av bær og sopp. Parasitteggene er svært motstandsdyktige. De kan overvintre i naturen og tåler vanlig fryselagring (-20 ºC). Eggene dør ved oppvarming til 80 grader i fem minutter eller ved et kort oppkok.

Echinococcus multilocularis er rangert som den tredje viktigste matbårne parasitten globalt i en risikorangering gjort av FAO/WHO i 2014: Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites.

Import

Skogsbær og skogssopp som kommer fra land med høy forekomst av parasitten vil teoretisk kunne utgjøre en risiko for smitte. Vitenskapskomiteen for matrygghet har gjort en vurdering knyttet til parasitten. VKM anser det som usannsynlig at parasitten vil bli importert til Norge via forurensede produkter (bær, frukt og sopp).

Svensk og norsk risikovurdering

Ved påvisningen av parasitten i Sverige har svenske myndigheter utarbeidet en risikovurdering med tanke på faren for smitte til mennesker. De anser smittefaren for liten, men peker ut hundeeiere, jordbruksarbeidere og jegere som grupper som kan ha økt risiko for å bli smittet.

Siden parasitten er blitt påvist i Sverige, bare 65 km fra norskegrensen, har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utarbeidet en vurdering av risiko for import av smitten til Norge, publisert i februar 2012.

VKM anser det som sannsynlig at parasitten vil bli innført til det norske fastlandet i løpet av kommende ti år. Mest sannsynlig vil den kunne bli innført med ville dyr og ved irregulær import av hunder og katter. Etter regelverket skal alle hunder og katter som kommer  til Norge fra utlandet, inkludert  fra Sverige, behandles med medisiner mot revens dvergbendelorm.
VKM - Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til Fastlands-Norge og helseeffekter for befolkningen