6 av 14 analyserte olivenoljer holdt ikke mål

6 av 14 olivenoljer som Mattilsynet har analysert, var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette.

 Foto: Colourbox.com

Funnene ble gjort i forbindelse med Mattilsynet og Tolletatens deltakelse i Europols sin årlige kampanje mot matkriminalitet og såkalt «substandard food» (varer som selges med lavere kvalitet enn de er merket som). Både Tolletaten og Mattilsynet har de siste årene økt innsatsen mot matkriminalitet, og denne type aksjoner er et viktig bidrag i dette arbeidet.

I det norske markedet ble det tatt ut olivenoljer fra alle de tre største dagligvarekjedene Rema, NorgesGruppen og Coop, samt olivenoljer fra mindre importører i markedet. En stor andel av prøvene ble valgt ut etter såkalt målrettet uttak, det vil si at uttaket ble gjort basert på Mattilsynet og Tolletatens tidligere erfaringer. Noen prøver var og tilfeldig valgt. Prøvene ble tatt ut og analysert fra februar til april 2017.

Omsetningsforbud

For å bestemme kvaliteten på oljene ble de analysert både kjemisk og med smakspanel. Smak og luktetester er viktig for å kunne definere at en olje er av den ypperste kvaliteten «extra virgin».  Åtte olivenoljer besto analysen, seks olivenoljer gjorde det ikke. Det ble deretter nedlagt omsetningsforbud for fire oljer fordi de var harske. For de to resterende oljene med feil kvalitet, ble det gitt varsel om å trekke varene tilbake og at de må merkes om som «Virgin olivenolje».

- Selv om dette var en liten andel av alle olivenoljer som selges i Norge, og det var et målrettet uttak, synes vi det er bekymringsfullt at nesten halvparten av de undersøkte oljene var av dårligere kvalitet enn det de ble markedsført som. Sett i lys av at olivenoljer er blant de 10 produkter som det svindles mest med, forventer vi at bransjen har stor oppmerksomhet på kvaliteten av denne type varer.  Vår kontroll viser at dette kanskje ikke er tilfelle, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Importørene er ansvarlige for å forsikre seg om at varer de fører inn i landet er det de markedsføres som. Hvis det er slik at importøren er lurt, kan dette være tegn på manglende egenkontroll ved innførsel.

Se Resultat: Analyser av olivenoljer i det norske markedet 2017 (PDF)

Del av Europol-Interpols operasjon

Denne kampanjen var en del av Europol-Interpols operasjon «OPSON VI», hvor 61 land deltok. Det ble avdekket svært omfattende organisert kriminalitet med matvarer, blant annet mineralvann, alkoholholdige drikker, sjømat, olivenolje og kaviar til en estimert verdi av 230 millioner euro.

For mer informasjon: EUR 230 million worth of fake food and beverages seized in global OPSON operation targeting food fraud