Strengere regulering av transfett

Nå er det innført strengere regulering av industrielt fremstilt transfett i matvarer som selges i Norge. Det er nå kun tillatt med maksimalt 2 gram transfett per 100 gram fett i en matvare. Den nye reguleringen er laget etter modell fra Danmark, Island og Østerrike.

En stabel med kjeks på hvit bakgrunn.

 Foto: iStockphoto

- Transfett er ikke sunt og øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer. Strengere regulering kan derfor ha betydning for folkehelsen, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Kjeks, kaker og bakverk

Transfett blir dannet ved industriell bearbeiding av fett og oljer fra både plante- og dyreriket, for eksempel ved delvis herding av umettede fettsyrer i oljer. Transfettsyrer finnes derfor i matvarer hvor delvis herdede oljer blir brukt som ingrediens. Dette kan være kjeks, kaker og annet bakverk. I den nye forskriften er det denne typen industrielt fremstilt transfett som blir regulert. Transfett finnes også naturlig i matvarer som melk og kjøtt fra storfe og sau.

Den nye grensen på 2 gram transfettsyrer pr. 100 gram fett samsvarer også med grensen i Nøkkelhullsforskriften. Det er også en fordel å sette samme grense i Norge som i EU/EØS-landene vi importerer varer fra.

Står ikke i innholdsdeklarasjonen

I dag er det ikke krav til produsentene om å oppgi at produktet inneholder transfett. Du vil derfor ikke finne produkter med transfett i innholdsdeklarasjonen. Om det i ingredienslisten står delvis herdet (hydrogenert) fett, kan matvaren inneholde transfett.

- I regelverket står det at man skal bruke begrepet «delvis herdet fett», men vi ser at en del også bruker begrepet «hydrogenert», så her er det viktig å være oppmerksom når man handler, sier Steen.

I Norge er det kun importerte matvarer som kan inneholde transfett. Mattilsynet har gjennom flere år vært bekymret for de negative helseeffektene ved transfett, og oppfordret matprodusentene til å kutte ut transfettet. Norske matprodusenter har tatt dette på alvor og bruker derfor ikke lenger transfett.

Se også Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Kontaktinformasjon
For publikumshenvendelser, kontakt Mattilsynets sentralbord på telefon 22 40 00 00
For pressehenvendelser, kontakt Mattilsynets pressevakt på 469 12 910

Relaterte spørsmål og svar