Ny vurdering av lakris til gravide

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert mulige helseeffekter for foster og langtidseffekter for barnet som følge av gravides inntak av glykyrrhizinsyre fra lakris. En ny risikovurdering ble overlevert Mattilsynet tirsdag 8. mai.

 Foto: Colourbox.com

Komiteen konkluderer med at gravide som spiser lakris vil få i seg glykhyrrizinsyre, som kan ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert til å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise. Mattilsynet opprettholder derfor advarselen om at gravide ikke bør spise mye lakris under svangerskapet.

Les pressemelding fra VKM og hele rapporten VKM: Risikovurdering av glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Se advarselen fra Mattilsynet Gravide bør ikke spise mye lakris