Tilsetningsstoffer:

Merking av tilsetningsstoffer

Et felles merkesystem for tilsetningsstoffer er i bruk i de fleste land. Det kreves at bruk av tilsetningsstoffer skal merkes på matvarens emballasje.

 Foto: Colourbox.com

For å unngå bruk av lange, ofte svært kompliserte navn, er det utviklet et kode-system. Koden består av et spesielt nummer for hvert enkelt stoff, brukt sammen med en «E». Bokstaven «E» stammer fra EUs kodesystem.

Eddiksyre har f.eks. koden E260 og sorbitol E420. Foruten navn eller kodenummer skal tilsetningsstoffer merkes med en klassebetegnelse som viser funksjonen tilsetningsstoffet har i matvaren f.eks. "søtstoff, aspartam", eller "konserveringsmiddel, E202".