Slik skal ferdigpakket mat merkes

Det er ikke bare pris og holdbarhet forbrukerne er interessert i når de handler mat. Mange lurer også på hva den ferdigpakkede maten faktisk inneholder.

All mat som selges ferdig innpakket, skal være merket. Det betyr at emballasjen som hovedregel skal inneholde opplysninger om

  • betegnelse
  • ingredienser
  • stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse (fremhevet i ingredienslisten)
  • nettoinnhold i vekt eller volum
  • holdbarhetsdato – «best før..» eller «siste forbruksdag..»
  • hvordan varen bør oppbevares
  • produsent eller forhandlers navn og adresse
  • bruksanvisning hvis dette er nødvendig.

De aller fleste ferdigpakkede matvarer skal merkes med næringsdeklarasjon fra desember 2016.Noen produsenter merker allerede produktene med næringsdeklarasjon, enten frivillig eller på grunn av krav i annet regelverk.  Matvarer som er merket med ernærings- eller helsepåstander, det vil si påstander som for eksempel  "inneholder kalsium" eller «kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler,  skal merkes med næringsinnhold. Det samme gjelder matvarer som er tilsatt vitaminer og/eller mineraler.

Hva er det mest av i en vare?

Dersom du lurer på hvor mye det er av de forskjellige ingrediensene i en matvare, kan det være godt å vite at ingrediensene alltid er satt opp i fallende rekkefølge. Dette betyr at den ingrediensen det er mest av, er nevnt først.

Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer eller E-stoffer kan være nødvendige for å forbedre eller bevare varens holdbarhet, konsistens, farge, lukt eller smak. Alle tilsetningsstoffer som kan brukes i Norge, er godkjent av myndighetene.

Tilsetningsstoffene i matvarene skal angis i ingredienslisten med E-nummer (felleseuropeisk nummer) og/eller spesifikt navn. I tillegg skal det alltid stå et klassenavn som forteller hvilken funksjon tilsetningsstoffet har i maten, for eksempel farge eller stabilisator.