Slik skal ferdigpakket mat merkes

Det er ikke bare pris og holdbarhet forbrukerne er interessert i når de handler mat. Mange lurer også på hva den ferdigpakkede maten faktisk inneholder.

Boks med pasta med merkelapp

 Foto: Mattilsynet

All mat som selges ferdig innpakket, skal være merket. Det betyr at emballasjen som hovedregel skal inneholde opplysninger om

  • betegnelse
  • ingredienser
  • stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse (fremhevet i ingredienslisten)
  • nettoinnhold i vekt eller volum
  • holdbarhetsdato – «best før..» eller «siste forbruksdag..»
  • hvordan varen bør oppbevares
  • produsent eller forhandlers navn og adresse
  • bruksanvisning hvis dette er nødvendig.

De aller fleste ferdigpakkede matvarer skal merkes med næringsdeklarasjon fra desember 2016.Noen produsenter merker allerede produktene med næringsdeklarasjon, enten frivillig eller på grunn av krav i annet regelverk.  Matvarer som er merket med ernærings- eller helsepåstander, det vil si påstander som for eksempel  "inneholder kalsium" eller «kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler,  skal merkes med næringsinnhold. Det samme gjelder matvarer som er tilsatt vitaminer og/eller mineraler.

Hva er det mest av i en vare?

Dersom du lurer på hvor mye det er av de forskjellige ingrediensene i en matvare, kan det være godt å vite at ingrediensene alltid er satt opp i fallende rekkefølge. Dette betyr at den ingrediensen det er mest av, er nevnt først.

Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer eller E-stoffer kan være nødvendige for å forbedre eller bevare varens holdbarhet, konsistens, farge, lukt eller smak. Alle tilsetningsstoffer som kan brukes i Norge, er godkjent av myndighetene.

Tilsetningsstoffene i matvarene skal angis i ingredienslisten med E-nummer (felleseuropeisk nummer) og/eller spesifikt navn. I tillegg skal det alltid stå et klassenavn som forteller hvilken funksjon tilsetningsstoffet har i maten, for eksempel farge eller stabilisator.

Se eksempel på merking av en pakke med kjøttpølser