Nøkkelhullet

Nøkkelhullet kan være en snarvei til gode matvaner. Ved hjelp av merket er det enkelt å finne sunnere alternativer i butikken. Nøkkelhullet er ett av flere tiltak for å bidra til et sunnere kosthold i befolkningen.

Nøkkelhullsmerket

Nøkkelhullet

 Foto:

Nøkkelhullsmerket er en frivillig merkeordning. Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen i Norge. Helsedirektoratet ivaretar spørsmål om ernæring og kosthold. Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer merket med Nøkkelhullet produseres og selges i samsvar med regelverket.

Mer informasjon finner du på Helsenorge.no - NøkkelhulletHelsedirektoratet - Nøkkelhullet og Mattilsynet.no - Nøkkelhullet