Tilsetningsstoffer:

Hva er hensikten med E-nummer?

 Foto: Mattilsynet

Alle tilsetningsstoffer som er tillatt å bruke i EU/EØS får et unikt identifikasjonsnummer, et E-nummer, som et ledd i godkjenningsprosessen.

Det er påbudt å merke innhold av tilsetningsstoffer, med kjemisk navn eller E-nummer, i ingredienslisten på ferdigpakkede næringsmidler.

Tilsetningsstoffene har ofte kompliserte kjemiske navn og formler. Bruken av E-nummer gjør det lettere for forbrukere og myndigheter å vite eksakt hvilke tilsetningsstoffer som finnes i de ferdige varene. E-numrene gjør det også enklere for produsentene å vite nøyaktig hvilke stoffer det er tillatt å bruke i næringsmidlene som de produserer.

Tilsetningsstoffenes identifikasjonsnummer gjelder ikke bare i EU, de er internasjonale. I FNs globale standard for tilsetningsstoffer brukes den samme nummereringen, men uten E,

Her kan du finne en oversikt over E-numrene: vedlegg II, del B i tilsetningsstofforskriften