Tilsetningsstoffer:

Er et tilsetningsstoff av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse?

Flere tilsetningsstoffer kan være produsert av enten vegetabilske eller animalske kilder. Disse kan skape problemer for noen mennesker som har matregler som innebærer at de må unngå produkter som inneholder tilsetningsstoffer med opphav i dyr.

Griser

 Foto: Colourbox.com

Mattilsynet har ikke spesifikk informasjon om det er brukt vegetabilsk eller animalsk råvare i tilsetningsstoffene i konkrete produkter, og det finnes per i dag ikke noe krav om at produktene må merkes med opprinnelsen for tilsetningsstoffet.

Dersom du trenger å finne ut av opprinnelsen for enkelte spesifikke tilsetningsstoffer, må du kontakte produsenten eller importøren av matvaren. Alle emballerte matvarer som selges i Norge og EU skal være merket med hvem som er ansvarlig for omsetning av produktet. Den som er ansvarlig for produktet skal kunne opplyse om hva produktet inneholder. Enten vil denne ha dokumentasjon på dette hos seg, eller de kan få svar ved å kontakte leverandøren av tilsetningsstoffet.