Faktaartikkel:

Hva betyr merkingen "kan inneholde spor av"?

En del produkter merkes med ”kan inneholde spor av” etterfulgt av en oppramsing av ett eller flere allergener. Hva betyr egentlig denne merking og hvordan kan du som har matvareallergi eller intoleranse forholde deg til den?

Konfekt

 Foto: iStockphoto

Allergener

Allergener er stoffer som i utgangspunktet er ufarlige, vanligvis proteiner, og som kan forårsake allergiske reaksjoner. Symptomer ved allergi er alt fra rennende nese og kløe til alvorlige reaksjoner som anafylaktisk sjokk.

Merking med ”kan inneholde spor av” etterfulgt av ett eller flere allergener (spormerking), brukes for å informere deg om at produktet kan inneholde allergener uten at disse inngår i produktet som en ingrediens.

Det er forskjell på ingrediensmerking og spormerking. Ingrediensmerking er merking av de stoffene som inngår i produktenes resept/oppskrift – altså stoffer eller ingredienser som tilsettes med hensikt. Disse skal, med få unntak, alltid angis i ingredienslisten. Spormerking er merking av stoffer som utilsiktet finnes i produktet.

Hvorfor bruker matprodusentene denne typen merking?

I en produksjon kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å hindre at støv og partikler fra ingredienser som inngår i et produkt kommer over i et annet produkt. Ved produksjon av flere produkter på samme linje, kan det i en overgangsfase forekomme at rester av ingredienser fra den første produksjonen kommer over i den neste, selv om det er godt vasket mellom de to produksjonene. Dette kan f.eks. være tilfellet i produksjoner der det ikke er mulig å vaske utstyret med vann.

For å informere forbruker om at produktet kan inneholde allergener, selv om disse ikke er en del av oppskriften, velger noen å merke produktene sine med ” kan inneholde spor av” etterfulgt av det eller de aktuelle allergenene.

Hva står det om spormerking i regelverket?

Det er ingen krav i regelverket om at spormerking skal brukes.  Spormerking bør kun brukes når det er grunn for det. Virksomheten bør, så langt det er mulig, ha gjennomført tiltak for å hindre en utilsiktet forekomst av disse stoffene i maten.

Produsenter skal ha kunnskap om risikoen for forurensning og ha god styring med produksjonen. Dette inkluderer å minimalisere faren for forurensning. Spormerkingen skal være berettiget og skal ikke være egnet til å villede forbrukerne.