Barn

Enkelte matvarer bør du unngå eller være forsiktig med fordi de kan inneholde stoffer som er uheldig for barnet.

To gutter og to jenter som ser i kameraet.

 Foto: iStockphoto

Miljøgifter - Barn og fostre er mer utsatt enn voksne

Barn som vokser har større energibehov per kg kroppsvekt enn voksne. Derfor vil også barn spise mer mat og få et høyere inntak av det uønskede stoffet (regnet per kg kroppsvekt) sammenlignet med voksne. I tillegg kan de være mer følsomme for enkelte stoffer, slik som for bly og kvikksølv.

Foster og spedbarn er mest sårbare.

Les mer om hvordan miljøgifter påvirker helse hos Folkehelseinstituttet

Vilt skutt med blyholdig ammunisjon kan inneholde rester av bly. Barn under 7 år bør ikke spise viltkjøtt hvor det er risiko for blyrester fra jaktammunisjonen. Se Begrens inntaket av viltkjøtt med blyrester .

Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat da lever kan inneholde tungmetallet kadmium. Advarselen gjelder ikke for leverpostei. Se Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat - ungdom og voksne bør begrense inntaket fra vilt og sau .

Bruk gjerne fisk og fiskemat 2-3 ganger i uken. Bruk gjerne fet fisk til middag en gang i uken. Fisk er normalt noe av det sunneste vi kan spise, men på grunn av miljøforurensning kan visse typer ferskvannsfisk inneholde helseskadelige mengder miljøgifter. Barn over fem år bør derfor ikke spise stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo. Små barn (ett til fem år) bør ikke spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt. På grunn av høyt innhold av miljøgifter bør barn heller ikke spise fiskelever eller pålegg av fiskelever (gjelder alle typer fisk), samt brun krabbemat og fersk tunfisk. Tunfisk på boks er helt trygt. Les mer under "Advarsler".

Cola/Pepsi, både med og uten sukker, inneholder en del koffein og fargestoffer som muligens kan være uheldige. Se Mye koffein kan gi helseproblemer

Se alle råd om mat og drikke barn bør unngå eller være forsiktig med under "Advarsler".

Se også:
Kostråd (Helsenorge.no)
Vegetarkost for barn (Helsenorge.no)