Mattilsynets kontroll og overvåkning av barnemat

Mattilsynet samarbeider tett med Helsedirektoratet når det gjelder regelverksutvikling, tilsyn med barnematprodukter, veiledning og ernæringsanbefalinger for spedbarn.

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Barnematdirektivene, som åpner for berikning av barnemat med vitaminer, mineraler og aminosyrer, ble vedtatt i EU i 1996 og i 1998. Stortinget vedtok i mars 2002 at Norge skulle innarbeide EU sine barnematdirektiver i norsk regelverk. Fordi den ernæringsmessige sammensetningen av maten de første leveårene er ekstremt viktig for barnets helse og vekst ønsker myndighetene å følge området med spesiell overvåkning og kontroll.

Alle som produsenter eller importører morsmelkerstatning/tilskuddsblandinger og barnemat har plikt til å melde fra til Mattilsynet om hvilke barnematprodukter de selger i Norge. Alle produkter registreres i en database. I databasen kan Mattilsynet beregne innholdet av ulike næringsstoffer og sammenlikne disse med kravene gitt i barnematforskriften. Mattilsynet får dermed en unik datasamling over barnematprodukter som eksisterer i Norge og deres næringsinnhold.

Informasjonen vil, sammen med data fra kostholdsundersøkelser, være essensiell ved beregninger av næringsinntak hos barn. Beregninger av næringsinntaket hos barn vil være med på å danne grunnlaget for fremtidige anbefalinger for sped- og småbarn.

Mattilsynet har gjennomfører tilsynsprosjekter på barnemat Mattilsynet - informasjon om barnemat