Sjømat kan forebygge fødselsdepresjon

Et høyt innhold av marine omega-3 fettsyrer i blodet i siste del av svangerskapet kan redusere risikoen for fødselsdepresjon.

En gravid kvinne med blå kjole holder seg på magen

 Foto: iStockphoto

I studien ble innholdet av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA målt i blodet hos gravide kvinner i svangerskapsuke 28. Tre måneder etter fødsel fylte kvinnene ut et skjema for å kartlegge depressive symptomer.

– Vi så at kvinner som hadde lave nivå av omega-3 i svangerskapet hadde flere depressive symptomer etter fødselen. Det indikerer at sjømat kan være med på å forebygge fødselsdepresjon, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør ved NIFES. 

Fødselsdepresjon rammer 10 – 15 prosent av mødre i Norge, og dette kan påvirke det viktige samspillet mellom mor og spedbarn. Det kan igjen ha effekter på den tidlige sosiale utviklingen hos barnet. For å kartlegge graden av depressive symptomer i studien ble det brukt Edinburgh Postnatal Depression Scale, der kvinnen blir spurt om hvordan hun har hatt det de 7 siste dagene.

– Det er viktig å påpeke at ingen av deltakerne i studiene var klinisk deprimerte, men de med høyest poengscore kunne være i faresonen for å utvikle fødselsdepresjon, sier Graff.

Sjømat er viktig i graviditeten

Sjømat inneholder en kombinasjon av næringsstoffer som ikke finnes i så mye annen mat, som marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og proteiner. Den marine omega- 3 fettsyren DHA er spesielt viktig i graviditet. Fosteret trenger denne fettsyren for utvikling av hjernen, og tapper den gravides lager av marint fett hvis hun ikke sørger for å fylle på. Inntak av sjømat, både fet og mager er derfor spesielt viktig for gravide.

– Ingen deltakere i studien fikk utdelt måltider, men de spiste i gjennomsnitt ett måltid med sjømat til middag i uken, i tillegg til ett måltid som pålegg, forteller Graff. Variasjonen i inntak var imidlertid stor. Flere av deltakerne spiste svært lite sjømat, mens andre spiste flere ganger i uken.

For å se på sammenhengen mellom marine omega-3 fettsyrer i blodet og depressive symptomer ble det brukt en indeks som brukes for å vurdere omega-3 nivåer og graden av beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer. Man beregner at en indeks på åtte prosent gir god beskyttelse mot hjerte- og karsykdom, mens et nivå på under fire prosent gir dårlig beskyttelse.

– I studien så vi en tilsvarende sammenheng mellom denne indeksen og depressive symptomer. Det vil si at de som hadde omega-3 indeks under fem prosent, hadde flere symptomer på depresjon enn de som hadde en indeks over fem prosent, sier Graff.

Både fet og mager sjømat bidrar til marint omega-3

Både fet og mager sjømat bidrar med marine omega-3 fettsyrer. Tidligere forskning har vist at gravide og kvinner i fruktbar alder spiser lite sjømat.

– Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre omega-3 statusen. En liten økning med sjømat i kostholdet er bedre enn ingenting, enten til middag eller som pålegg. Dette kan hjelpe til med å forebygge fødselsdepresjon, sier Graff.

Studien er utført på gravide kvinner i Fjell kommune, og er ledet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest, Uni Helse/Uni Research) i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Prosjektet fokuserer på kostholdets påvirkning på fødselsdepresjon og spedbarns utvikling det første leveåret.

Studien ble nylig publisert i PLOS ONE.

Kontakt: Ingvild Eide Graff
Telefon: 926 52 814
E-post: igr@nifes.no