Egnet emballasje i mikrobølgeovn

Det er viktig å bruke riktige beholdere/emballasje i mikrobølgeovnen. De må ikke være laget av materialer som hindrer mikrobølgene i å varme opp maten. De må heller ikke avgi skadelige stoffer til maten.

Materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten med et glass-/gaffelsymbol, en setning som inneholder formuleringen for næringsmidler eller en karakteriserende varebetegnelse. En viktig del av merkingen består i en angivelse av produktets begrensninger. Konferér også med ovnens bruksanvisning.

Følgende materialer må ikke brukes i mikrobølgeovn med mindre det er spesifikt angitt av produsenten:

  • PVC både som film, begre, skåler etc. PVC-plast kan være merket med et tre-tall inne i et retursymbol.
  • Alminnelig husholdningsfilm.
  • Yoghurtbegre og lignende.
  • Melamin (et plastlignende materiale som benyttes blant annet i barneservise og speiderkrus) bør ikke brukes, da det sprekker ved høy temperatur.

Eksempler på materialer som er mindre egnet i mikrobølgeovn:

  • Keramikk er mindre egnet. De kan ha sugd til seg fuktighet ved vask, slik at de sprenges ved oppvarming.
  • Bortsett fra bakepapir bør papir og papp ikke brukes i mikrobølgeovn.
  • Kjøkkenruller og servietter er ofte framstilt av papir som ikke er beregnet for kontakt med mat, spesielt ikke ved høyere temperaturer. Avhengig av kvaliteten kan papiret avgi skadelige stoffer til maten. Hvis tørkeruller skal brukes må forbruker sikre seg at de er merket for kontakt med næringsmidler.