Mikrobølgeovn

Vitenskaplige undersøkelser viser at oppvarming av mat i mikrobølgeovn ikke innebærer noen helserisiko eller at skadelige stoffer dannes. Det viser seg faktisk at næringsstoffer bevares like godt eller bedre enn ved vanlig koking og steking.

Mikrobølgeovn

 Foto: iStockphoto

Mikrobølgene virker annerledes enn vanlig oppvarming, hvor varmen fordeles jevnt i flytende produkter.

Pass på at maten blir gjennomvarm

For å bli kvitt eventuelle sykdomsfremkallende bakterier i maten er det viktig at temperaturen kommer opp i minst 75°C i hele retten. Ved oppvarming i mikrobølgeovn, bør man derfor røre eller riste i maten underveis for å sikre at den blir gjennomvarm. Flate og runde skåler anbefales for å få best mulig varmefordeling i maten.

Risikoen for skadelig mikrobølgestråling ved normal betjening vurderes som liten. I Norge godkjennes alle mikrobølgeovner i henhold til en internasjonal standard for mikrobølgeovner (IEC 60335-2-25). Denne standarden setter bl.a. maksimumskrav for lekkasjestråling.

Næringsstoffer bevares godt

Vitenskaplige undersøkelser viser at oppvarming av mat i mikrobølgeovn ikke gir økt risiko med hensyn til dannelse av skadelige stoffer. Undersøkelser viser også at næringsstoffer bevares like godt eller bedre enn ved vanlig koking og steking. Mat som tilberedes i mikrobølgeovnen kan beholde mer av vitaminer og mineraler, fordi mikrobølgeovner koker raskere og fordi det kan tilsettes mindre vann enn ved tradisjonell koking.

Skånsom tilberedningsmetode

Mikrobølgeovner av nyere dato har ofte flere ulike stekemuligheter. De kan ha grillelementer og "innebygd" stekepanne som gir undervarme. Ved all steking, grilling og baking kan det dannes nye stoffer, hvorav noen kan være skadelig for arvestoffet og kreftfremkallende. Disse stoffene kalles stekemutagener. Tilberedning av mat i mikrobølgeovn er en skånsom tilberedningsmetode, som gir mindre sannsynlighet for dannelse av stekemutagener enn tradisjonell steking og grilling. Forsøk i Sverige har vist at tilberedning av bacon med fordel kan gjøres i mikrobølgeovn på grunn av redusert dannelse av nitrosaminer.