Sørg for at maten blir gjennomvarm i mikrobølgeovnen

Varm opp maten i en flat eller rund beholder og rør i maten underveis.

Mikrobølgene virker annerledes enn vanlig oppvarming, hvor det er greit å måle kjernetemperatur og hvor varmen fordeles jevnt i flytende produkter. Avhengig av størrelse, fasong og blant annet fordeling av fett og vann i matvarene, kan det oppstå varme og kalde områder ved oppvarming i mikrobølgeovn. Dette kan være et problem, særlig i forhold til dreping av sykdomsfremkallende bakterier.

Den beste varmefordelingen i mikrobølgeovn får man hvis maten varmes opp i en flat og rund beholder. For å forbedre varmefordelingen ytterligere, dekkes maten med f.eks. en tallerken eller en egnet plastfolie (mikrobølgefilm).

Ved oppvarming av mat i mikrobølgeovn bør man sørge for at temperaturen kommer opp i minst 75°C i hele retten. Røring eller risting og eventuelt videre oppvarming anbefales, slik at maten blir gjennomvarm. Det er i tillegg lurt å ikke sette for store porsjoner i mikrobølgeovnen og å kontrollere temperaturen i produktet flere steder etter oppvarmingen.

For å sikre at varmen fordeler seg til hele porsjonen skal maten hvile en stund før den spises . Som en tommelfinger regel bør hviletid være minst like lang som tilberedningstid. Større stykker kjøtt og steker bør imidlertid hvile tildekket i minst 15 minutter. Vil man være helt sikker på at der ikke er bakterier igjen i maten, kan man kontrollere temperaturen med et steketermometer. Husk at et alminnelig steketermometer ikke skal brukes inne i mikrobølgeovnen. Til denne bruk kreves spesialutstyr.

Opptining og oppvarming i to trinn

For å sikre at varmen fordeles jevnt i maten, er det viktig at tilberedning av frosne matvarer foregår i to trinn. Totrinnsmetoden sikrer dessuten et bedre smaksmessig resultat.

1. trinn

a. Opptining i mikrobølgeovn.

b. Etterfølgende hviletid. Hviletiden bør være minst like lang som opptiningstiden.

2. trinn

a. Koking/endelig tilberedning i mikrobølgeovn.

b. Etter oppvarmning skal kjøtt og ferdigtilberedte retter igjen hvile, til varmen har fordelt seg i hele retten.

Egne erfaringer er viktige

Generelt er det viktig å følge bruksanvisningen fra leverandøren av mikrobølgeovnen. Denne skal gi veiledning med hensyn til styrkeinnstilling og tilberedningstid for ulike matvaretyper. Det er nødvendig å prøve seg frem og gjøre egne erfaringer med den enkelte ovn for å finne korrekt tid og effekt. Endring av f.eks. porsjonsstørrelsen vil gi en vesentlig endret tilberedningstid. Dobbelt mengde krever nesten dobbelt tid. Matens temperatur før den settes i ovnen har også betydning for tilberedningstiden.

I bruksanvisningen for ferdigretter til mikrobølgeovner er det ofte angitt én tid for tilberedning i ovnen uten at styrkeinnstilling (Watt-effekt) er angitt. Fordi mikrobølgeovner har forskjellig effekt, kan tiden for tilberedning være lengre eller kortere enn det som er angitt på pakningen.