Svigermor er nå på sykehjem, og hun får ikke hjelp med tannpuss. Hva kan vi gjøre?

Hvis hun ikke selv klarer tannpuss, må hun få hjelp til dette.

Ta kontakt med avdelingsleder og etterspør hjelp til tann- og munnstell, og be om at dette blir ivaretatt gjennom de interne rutinene ved sykehjemmet og gjennom individuell plan. Tannhelsen kan forfalle raskt hvis tann- og munnstell ikke blir utført.

Pleiepersonellet har ansvar for daglig tann- og munnstell. Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for behandling av pasienter på sykehjem, og for opplæring av helse- og omsorgspersonell i tann- og munnstell.