Biologiske gifter

Biologiske gifter, også kalt biotoksiner, består av mange forskjellige toksiner fordelt på flere grupper som muggifter, algegifter i marine- og ferskvannsmiljø, plantegifter, storsopp gifter og biogene aminer.

Fluesopp

 Foto: iStockphoto

Eksempler på problemstillinger er:

  • Muggifter, som kan være tilstede i for eksempel korn, nøtter, tørkede frukter, kaffe, fruktjuicer, vin, øl, melk, ost og enkelte kjøtt- og fiskeprodukter.
  • Algegifter, som blant annet finnes i krabber.
  • Plantegiftene cyanid i bambusskudd, cassava og andre eksotiske matplanter, lektiner i belgfrukter og solanin i poteter.
  • Matsopp som forveksles med giftig sopp kan gi akutte alvorlige helseskader.
  • Biogene aminer som kan gi allergiske reaksjoner kan finnes i fisk, oster, vin og andre matvarer.

I motsetning til fremmedstoffer (miljøgifter, pesticider, tilsetningsstoffer m.m.) som tilføres naturen og hvor innhold kan reduseres ved å iverksette mindre utslipp, så dannes biotoksiner naturlig av organismene selv og finnes i et stort spekter av matvarer som frukt og grønt, fisk, skjell, skalldyr, kjøtt, ost og melk.

Reduksjon eller forebygging av innhold av biotoksiner i mat må gjøres på forskjellige måter, avhengig av hvilken biotoksingruppe og matvaregruppe det er snakk om.

Eksempler på tiltak kan være:

Hygiene

Hygienetiltak kan redusere innhold av muggifter og bakterietoksiner. Egnede hygienetiltak for produksjon og lagring av fisk og andre aktuelle matvarer kan senke innhold av biogene aminer.

Tilberedning av maten

For å ta vare på vitaminer og andre viktige næringsemner i maten, er det i dag en trend å tilberede grønnsaker med lite varmebehandling. En del gifter i matplanter kan imidlertid reduseres eller fjernes ved varmebehandling, men norske forbrukere mangler ofte kunnskap om nødvendig varmebehandling av importerte eksotiske matvarer. Eksempler er lektiner i belgfrukter, cyanider i flere grønnsaker og gifter i matsopp som kan fjernes ved en eller flere forvellinger.

Eksotiske råvarer som krever koking

Overvåkning

Forekomst av algegifter i sjømat må reduseres ved at en følger forekomst av giftige alger langs kysten. Et eksempel på dette er blåskjellvarslelet. Algegifter i ferskvann må følges på samme måte.

Utvelgelse og foredling

Gifter i matplanter kan reduseres ved utvelgelse eller foredling til plantearter som inneholder mindre mengder toksin. Bruk av GMO (genmodifisering) uten fokus på innhold av biotoksiner kan resultere i økt innhold av toksiner i produktene.