Høyt inntak av erukasyre gir mulig helserisiko for barn

Barn under 10 år kan utsettes for helserisiko dersom de over tid får i seg store mengder mat som inneholder erukasyre. Det konkluderer EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny rapport.

Erukasyre finnes blant annet i vegetabilsk olje. Erukasyre innebærer ingen helserisiko for forbrukere flest, ettersom gjennomsnittlig inntak ligger langt under anbefalt nivå.

Les mer hos EFSA - Erucic acid a possible health risk for highly exposed children