Opprettholder advarsel mot krabber fra nord

Nye undersøkelser i Vesterålen bekrefter at taskekrabber fangstet fra Saltenfjorden og nordover har høye konsentrasjoner av kadmium. Mattilsynet opprettholder derfor advarselen mot å spise taskekrabbe fangstet i dette området.

Krabbe

 Foto: iStockphoto

Mattilsynet gikk i september 2012 ut og advarte mot å spise taskekrabber fangstet fra Saltenfjorden i sør og nordover på grunn av forhøyede verdier av kadmium i klokjøttet. 

Kadmium er et giftig tungmetall som samler seg opp i kroppen til fisk, dyr og menneske over tid.

- For mye kadmium kan gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for å få kreft, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Nye undersøkelser bekrefter høyt innhold

Nifes har på oppdrag fra Mattilsynet gjort oppfølgingsundersøkelser siden Mattilsynet gikk ut med advarselen. De har spesielt undersøkt området Vesterålen, og i tillegg undersøkt to lokaliteter i Andfjorden.

Alle prøvene oversteg grenseverdien på 0,50 mg/kg våt vekt for kadmiuminnhold, med unntak for krabbene fra lokaliteten Rollnesboen (Ibestad) som hadde et gjennomsnittlig kadmiuminnhold på 0,38 mg/kg våt vekt i klokjøttet. Ved å bruke gjennomsnittskonsentrasjonen fra hver lokalitet og justere for 20 % måleusikkerhet, vil et kadmiuminnhold under 0,625 mg/kg våt vekt aksepteres som under grenseverdien. Dermed er tre av fem lokaliteter i Vesterålen (Hadselfjorden, Eidsfjorden/Ramberg/Straumsnes, Floholmen nord) over grenseverdien for kadmiuminnhold i klokjøtt, og to lokaliteter (Nykvåg, Stø) tett opptil grenseverdien. I Andfjorden var en lokalitet markert under grenseverdien for innhold av kadmium i klokjøtt (Rollnesboen), mens den andre (Akkarnes) hadde betydelig over.

- Selv om noen taskekrabber ved noen lokaliteter i denne undersøkelsen har kadmiuminnhold litt under grenseverdien justert for måleusikkerhet, viser resultatene at kadmiuminnholdet er urovekkende høyt. Derfor beholder vi det eksisterende kostholdsrådet til å gjelde så langt taskekrabbe er utbredt, sier Nordås.

Denne nye undersøkelsen viser også at innholdet av kadmium i brunmat i taskekrabbene også svært høyt i hele området.

- Selv om det ikke foreligger en grenseverdi her, anbefaler Mattilsynet om ikke å spise brunmaten i taskekrabber fra nevnte område, sier Nordås.

Les også: Barn, gravide og ammende bør ikke spise brun krabbemat

Fisker ansvar for trygge krabber

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for. Det betyr at fiskere som fangster krabbe til omsetning skal unngå områder med kjent forurensing.

For å kontrollere parti av taskekrabber for kommersielt salt, må akkreditert metode benyttes. Laboratoriene må også delta i ringtester og benytter sertifisert referansematerialer for kontroll av metoden.

Du har ansvar for din fangst

Du må selv ta ansvaret for at maten du fangster eller høster ikke utgjør noen helsefare. Som hjelp gir Mattilsynet råd og advarsler basert på miljøundersøkelser.

- Siden det er gjort funn av høye verdier av kadmium, advarer Mattilsynet mot å spise taskekrabber fangstet i området fra og med Saltfjorden og nordover, avslutter Nordås.

Kontaktpersoner:
DK Salten: Distriktssjef Birger Willumsen, Mob. 996 37 464
DK Ofoten: Distriktssjef Hugo Kalstad. Tel:76 96 71 04 / Mob. 911 04 448
DK Lofoten: Distriktssjef Trond Kroken. Mob 900 34 203
DK Vesterålen: Distriktssjef: Therese Berger. Tel:76 99 26 05 / Mob 950 51 872

Se Statusrapport 2013 Oppfølging av Mattilsynets krabbeprosjekt november – desember 2012. Oppfølgende analyser fra Vesterålen

Les mer i saken NIFES - Høyt innhold av kadmium i krabbe i Vesterålen