Er barn og babyer tilstrekkelig beskyttet mot plantevernmidler?

Bernehender som holder frukt på turkis bakgrunn

 Foto: Colourbox.com

Det brukes store sikkerhetsmarginer i vurdering av risiko for mennesker generelt, nettopp for å ta høyde for at noen, som barn, er mer følsomme enn andre. I tilegg til dette er det satt egne grenseverdier for rester av plantevernmidler i barnemat, morsmelkserstatninger og tilskuddsblandinger. Grenseverdiene er så lave at det i praksis ikke skal finnes rester av plantevernmidler i frukt og grønnsaker som skal inngå i barnemat, morsmelkserstatninger og tilskuddsblandinge. Derfor anser man at barn er tilstrekkelig beskyttet av grenseverdiene som settes.