Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India

Mattilsynet er varslet om at sesamfrø fra India kan være forurenset av plantevernmiddelet etylenoksid. Produktene er distribuert i Norge og flere andre EU-land. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Sesamfrø

Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

- Etylenoksid er antatt å være kreftfremkallende og stoffet skal ikke være til stede i mat og fôr som omsettes. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet. 

Det var belgiske myndigheter som har varslet resten av EU og Mattilsynet om at det har blitt funnet høye verdier av etylenoksid i ett parti med sesamfrø importert fra India. Noe av dette er importert til Norge.  

Mattilsynet har varslet virksomheter som er involvert. Virksomhetene arbeider med å spore produktene og vil trekke/tilbakekalle aktuelle produkter fra markedet. Produkter som tilbakekalles/trekkes fra markedet skal destrueres.

Sesamfrø blir brukt i ulike produkter. Det arbeides med å finne ut i hvilke produkter hvor forurensede sesamfrø kan være brukt, og Mattilsynet samarbeider med virksomhetene og EU om dette. 

I dette tilfellet er etylenoksid blitt brukt for å hemme vekst av Salmonella under lagring av sesamfrø i India. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lave grenseverdi for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes. Funnene av etylenoksid i det aktuelle paritet er langt over grenseverdien. EU/EØS jobber videre med å få på plass strengere kontroll av sesamfrø fra India.