Bisfenol A (BPA) forbudt i tåteflasker til barn

Tåteflasker som inneholder bisfenol A (BPA) er forbudt i hele EU. Mattilsynet fastsatte et slikt forbud i Norge i juli 2011.

EFSA, EUs vitenskapskomité for mattrygghet, foretok en risikovurdering av BPA i 2010. Hovedkonklusjonene i rapporten er at det ikke finnes grunnlag for å endre dagens grenseverdier for BPA i matkontaktmaterialer i plast, og at det ikke foreligger nok data til å kunne fastslå at BPA har skadelige effekter på små barn.

Likevel totalforbud

Grunnen til at EU-kommisjonen likevel nå foreslår et totalforbud mot BPA i tåteflasker, er den usikkerheten som har fremkommet i EFSA-rapporten. De vil at denne usikkerheten skal komme forbrukerne til gode.

BPA blir primært brukt i produksjonen av polykarbonat (PC), som benyttes til å lage for eksempel tåteflasker og oppbevaringsbokser. BPA er i dag regulert i EU-regelverket for matkontaktmaterialer med en migrasjonsgrense (SMG) på 0,6 mg/kg næringsmiddel.