Kan jeg fortsette å bruke en kjele som er oppskrapet i bunn?

Jeg har en kjele som er oppskrapet i bunn og en stekepanne som ”svetter” olje på undersiden. Kan jeg fortsette å bruke disse? Kan noen kjeletyper/stekepanner anbefales fremfor andre?

 Foto: Colourbox.com

Produsenten av kjelen/stekepannen har plikt til å vurdere mulig helserisiko ved overføring av stoffer fra materialene som er benyttet til maten. Produsenten skal også merke produktet dersom det er knyttet spesielle begrensninger til bruken av det. Mattilsynet ser det som naturlig at informasjon om bruk av spesielle redskaper i kontakt med overflatematerialet og råd for vask og vedlikehold er en del av bruksanvisningen. Produsenten kan med fordel også opplyse forbrukeren om produktet er uegnet for videre bruk dersom overflaten blir oppskrapet.

Generelt vil et oppskrapet produkt være vanskeligere å holde rent enn et produkt der overflaten er intakt. I tillegg vil maten i større grad brenne seg fast i pannen. Underliggende støpegods er dessuten ikke beregnet for direkte kontakt med maten, noe som kan påvirke matkvaliteten. Er du usikker på videre bruk dine av kjeler og stekepanner – ta kontakt med produsenten.

Det er generelt vanskelig å anbefale noen spesielle typer kjeler og panner fremfor andre. Ulike type kjeler har ulike egenskaper og kvaliteter. Forskjellige materialtyper kan være egnet til ulikt bruk, og kan kreve spesielt vedlikehold. Sjekk derfor alltid produsentens bruksanvisning for de ulike gryter og panner. Hvis du følger bruksanvisningen skal produktene verken utgjøre noen helsefare eller endre næringsmidlenes sammensetning på en uakseptabel måte.