Kan man få i seg aluminium ved å drikke øl av aluminiumsbokser? 

To blå brusbokser som står i isbiter

 Foto: iStockophoto.com

Nei.  Aluminiumsboksene er dekket med et belegg mellom metallet og drikken. Avgivelse av aluminium til drikken skjer særlig hvis drikken har en lav pH. Belegget, som er en type lakk, beskytter mot avgivelse av aluminium i boksen til mineralvannet.