EFSA opprettholder helsebekymring om furan i mat

Eksponering for furan og metylfuran i mat kan på lang sikt føre til leverskade. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i en vitenskapelig uttalelse.

Spedbarn er gruppen som blir mest eksponert for disse stoffene. Det skyldes først og fremst inntak av ferdig barnemat fra glass eller boks. Andre befolkningsgrupper blir hovedsakelig eksponert gjennom kaffe og kornbaserte matvarer.

Furan og metylfuran dannes naturlig i mat som varmebehandles. Stoffene har alltid vært tilstede i varmebehandlet mat.

Potensiell helserisiko knyttet til furan og metylfuran

Leverskade og leverkreft er de kritiske helseeffektene som eksponering for furan kan føre til. Dette er vist i dyrestudier.

Det mangler kunnskap om hvordan furan eventuelt kan føre til kreft. Fordi det ikke helt kan utelukkes at furan reagerer direkte med DNA, kan ikke EFSA fastsette et tolerabelt inntak, altså et nivå for hvor mye furan og metylfuran kroppen tåler.

Ved gjennomsnittlig inntak av matvarer som inneholder furan, er det er liten grunn til bekymring for helseproblemer for de fleste forbrukere.

Høykonsumenter av slike matvarer får derimot i seg opptil tre ganger mer furan enn det som anses å ha liten betydning for helsa. Når man tar med mengden 2- og 3-metylfuran i mat, blir eksponeringen enda høyere.

EFSA konkluderer med at det er grunn til å være bekymret for at den mengden furan vi eksponeres for gjennom mat kan ha negative helseeffekter.

EFSA peker på manglende kunnskap om hvor giftig furan og metylfyran er og hvor mye vi får i oss av stoffene, men sier at det er mer sannsynlig at helserisikoen er overestimert enn underestimert.

Hvordan redusere eksponering

Furan kan dannes fra en rekke stoffer som finnes i mat. Vitamin C, karbohydrater, aminosyrer og umettede fettsyrer er noen eksempler.

Måten maten tilberedes på påvirker mengden furan som dannes. Ved oppvarming av barnemat på glass i vannbad uten lokk kan innholdet av furan reduseres med 15 – 30 prosent.

Les hele rapporten til EFSA. Furan in food – EFSA confirms health concerns