Hva er akrylamid?

Akrylamid er et kjemisk stoff som blir dannet i mange stivelsesholdige matvarer under steking og annen produksjon og tilbereding ved høy temperatur.

I industrien brukes akrylamid som råstoff for produksjon av polyakrylamid. Polyakrylamid brukes til en rekke formål, blant annet til vannrensing og som tetningsmiddel.

I Norge er stoffet kjent fra byggingen av jernbanetunnelen Romeriksporten, hvor det ble brukt til tetning av vannlekkasjer.