Hva har råvarene å si for akrylamidinnhold?

Dannelsen av akrylamid har vist seg å være avhengig av råvarer og sammensetning av produktene.

Ulike forskningsgrupper har vist at akrylamid dannes ved at aminosyren asparagin reagerer med reduserende sukker ved oppvarming.

For poteter betyr dette at potetsorter, dyrkings- og lagringsbetingelser vil virke inn på akrylamidnivåene, i tillegg til produksjonsprosessen.