Blåskjelvarsel for Sverige og Danmark

Det er ikkje berre Noreg som kontrollerer blåskjel langs kysten. Både i Sverige og Danmark har dei den same tenesta. Sidan mange nordmenn ferierer i nabolanda våre, har vi laga linkar til desse tenestene.

Fire åpne blåskjell p hvit bakgrunn

 Foto: iStockphoto

Sverige

Svenskane opererer med omgrepa "stängd", som betyr "ikkje et" og "öppet" som betyr "et".

Livsmedelsverket (SLV) - musselkontroll 

Danmark

Danskane gjer det på ein litt annan måte. Dei erklærer alle område lukka for skjelsanking til det er teke prøver der. Da vurderer dei om skjela kan etast eller ikkje.

Se: Fødevarestyrelsen - Muslingeovervågning – Danmark