Er det trygt å plukke blåskjell på torsdager?

Er det sikkert å plukke og spise blåskjell for eksempel på en torsdag når dere har tatt kontrollen på en mandag og offentliggjør resultatene på en fredag?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Ja, blåskjellvarselet gjelder i én uke fra vi publiserer det på fredager. Algekonsentrasjonene i sjøen kan riktig nok både varierer i løpet av et døgn og fra dag til dag. Derfor vurderes helheten av de data Mattilsynet sitter på før endelig kostholdsråd blir gitt. I løpet av de 20 år dette programmet har eksistert er det hittil IKKE meldt om matforgiftning grunnet skjellkonsum uten at det har gått ut advarsler mot å spise selvplukkede skjell fra gjeldende områder på forhånd.

For endelig fastsettelse av kostholdsråd vurderes ulike forhold:

  • Det sees på om algekonsentrasjonen av giftige alger er oppadgående eller nedadgående
  • Status for algekonsentrasjoner og giftanalyser av skjell ved andre uttakssteder langs samme kyststripe kommer i betraktning
  • Hvilken årstid vi er inne i. Ulike alger kan være mer framtreden til ulike årstider
  • For PSP er vi strengere enn for kommersiell omsetning, da kostholdsrådet gjelder for et område, og ikke et konkret uttakssted, men det oppfordres til å plukke nærmest mulig uttaksstedet
  • Analyseresultater av skjell og vannprøver fra kommersielle skjellanlegg langs kysten blir også brukt som et hjelpemiddel for å fange opp variasjoner i biomassen

Generelt oppfordrer Mattilsynet publikum til å plukke skjell nærmest mulig uttaksstedene, og å være meget forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.