Hva gjør jeg dersom blåskjellrådene varierer?

Hva gjør jeg om jeg vil plukke blåskjell i Lillesand og blåskjellvarselet for Aust–Agder sier ”Ikke spis”, mens rådet i Vest-Agder er ”Spis med måte”?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Ved plassering av stasjonene er det lagt vekt på at de skal være representativ for et størst mulig geografisk område. Vannmassene i de ulike fjordarmer og bukter kan imidlertid inneholde ulik mengde algegifter. I tillegg er det langt i mellom uttaksstedene. Mattilsynet oppfordrer derfor publikum til å plukke skjell  i nærheten av prøveuttaksstedene. Dette er spesielt viktig hvis rådene varierer fra sted til sted langs samme kyststripe.

Mange forhold vurderes før det gis råd

I løpet av de 20 år programmet har eksistert, er det hittil IKKE meldt om matforgiftning grunnet skjellkonsum uten at det har gått ut advarsler mot å spise selvplukkede skjell fra gjeldende områder på forhånd.

For endelig fastsettelse av kostholdsråd vurderes ulike forhold:

  • Det sees på om algekonsentrasjonen av giftige alger er oppadgående eller nedadgående.
  • Status for algekonsentrasjoner og giftanalyser av skjell ved andre uttakssteder langs samme kyststripe kommer i betraktning.
  • Hvilken årstid vi er inne i. Ulike alger kan være mer framtreden til ulike årstider.
  • For PSP (Paralytic Shellfish Poisoning toksin - nervegift) er vi strengere enn for kommersiell omsetning, da kostholdsrådet gjelder for et område, og ikke et konkret uttakssted, men det oppfordres til å plukke nærmest mulig uttaksstedet.
  • Analyseresultater av skjell og vannprøver fra kommersielle skjellanlegg langs kysten blir også brukt som et hjelpemiddel for å fange opp variasjoner i biomassen.

Skjell som omsettes kommersielt skal være trygge

Blåskjellvarslet er et tilbud til de som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.