Kan strandkrabber inneholde algegifter?

Strandkrabben er en opportunist i matveien, og spiser det meste den finner. Først og fremst er strandkrabben åtseleter, men den spiser også alt levende den klarer å få fatt i med klørne sine. Muslinger utgjør en svært viktig del av kostholdet til arten mange steder. Vi vet fra tidligere erfaring  at taskekrabben også spiser blåskjell og har tatt opp algegifter. I hvilken utstrekning strandkrabben kan få i seg gift fra blåskjellene er lite dokumentert her i Norge, men det er trolig påvist diaregift i strandkrabber fra Portugal. Det anbefales derfor å følge Mattilsynets kostholdsråd for blåskjell.