Blåskjellvarsel - Kjempebakken

Kan spise Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell Ikke spis Intet råd / sommerlokalitet
 

Troms og Svalbard (Nordreisa)

Målested: Kjempebakken

Bakgrunn: Ingen prøvuttak grunnet korona

Mer om målingen

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag 10. april 2020