Nettstedet er nede for vedlikehold

Vi beklager, du har kommet til en av våre nettsider som for tiden er nede for vedlikehold. Vi er forhåpentlig oppe igjen ganske snart.

Hilsen
Mattilsynet

 

Site is down for maintenance

We are sorry, you have reached one of our websites that is currently down for maintenance. Hopefully we will be back online soon.

Regards
Norwegian Food Safety Authority