Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer

Heftet «Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer» inneholder data om mål, vekt og porsjonsstørrelser for 700 matvarer og matretter. Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet står bak heftet.

Heftet kan blant annet brukes i planlegging av kosthold og i kostholdsveiledning, i undervisning og forskning, og av matvareindustrien .

En rekke metoder ble brukt for å komme frem til verdiene i heftet. Mange av matvarene ble veid, og informasjon om stykkvekt ble innhentet fra produsenter, matvareemballasje eller annen produktinformasjon. Porsjonsstørrelsene ble beregnet fra data fra den siste nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 3. Heftet inneholder også verdier for beregning av vektendring fra råvare til tilberedt mat for en del matvarer.

Dataene i heftet brukes også i kostberegningsverktøyet Kostholdsplanleggeren.no.

Heftet finnes kun i elektronisk utgave.

Last ned heftet her

Se alle dataene i heftet (regneark)