Personvernpolicy for Kostholdsplanleggeren

Denne personvernpolicyen gjelder for alle som bruker tjenesten Kostholdsplanleggeren.no (heretter omtalt som "tjenesten")

For brukere av kostholdsplanleggeren.no gjelder også brukervilkår for Kostholdsplanleggeren for hvordan Mattilsynet, organisasjonsnummer 985 399 077 (heretter omtalt som "leverandøren"), bruker, behandler, deler og lagrer personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss direkte eller via mellomledd, når du bruker vår tjeneste. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk. Det er frivillig å bruke tjenesten og besøke nettstedet, men for å få tilgang til alle funksjoner må du registrere en bruker og oppgi visse personopplysninger (e-postadresse).

Behandlingsansvarlig
Når du bruker tjenesten som privatperson, uten at din tilgang er gitt gjennom en institusjon eller annen virksomhet som du er tilknyttet, er leverandøren behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og skal behandle disse i samsvar med denne personvernpolicyen og gjeldende regelverk. Dersom du gis tilgang til tjenesten gjennom en institusjon eller annen virksomhet, skal leverandøren behandle dine personopplysninger i henhold til databehandleravtalen som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker å kontakte oss, se Kontakt oss for nærmere informasjon. 

Behandlingens formål
Personopplysninger benyttes av leverandøren til å levere og administrere tjenesten ved å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak. Personopplysninger benyttes også til å svare på henvendelser fra deg, gjøre deg oppmerksom på endringer og i øvrige sammenhenger der leverandøren må vite hvem vi har kontakt med.

Opplysninger som kan bli samlet inn
Hvilke personopplysninger om deg som leverandøren behandler, avhenger av bruken din av tjenesten og hvilke opplysninger du velger å oppgi. Opplysninger som behandles kan inkludere e-postadresse, passord, kostprofil, ukemenyer, retter, egne matvarer og egne næringsstoffer.

Opplysninger om deg blir samlet inn når du:

  • Registrerer deg som bruker av tjenesten
  • Logger deg inn gjennom autentiseringsleverandører (Feide, Google eller Facebook)
  • Bruker tjenesten og lagrer egne data
  • Endrer opplysninger du har oppgitt i tjenesten
  • Tar kontakt med oss
  • Besøker nettstedet

Deling av informasjon
Vi deler dine opplysninger med vår underleverandør, Bouvet ASA, som behandler personopplysninger på vegne av oss når vi leverer og administrerer tjenesten for deg. Opplysningene deles kun i den utstrekning det er nødvendig for å administrere og levere tjenesten til deg. Tredjeparten er pålagt å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk og denne personvernpolicyen og ikke bruke personopplysninger til andre formål. Dine personopplysninger vil også kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller andre som i lovpålagte tilfeller har krav på slik utlevering.

Cookies/informasjonskapsler
Leverandøren kan benytte informasjonskapsler ("cookies") og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenesten for å tilpasse tjenesten og gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapsler er tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av leverandøren og av deg selv, og benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettstedet tidligere og enklere hente frem dine grunndata. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Tjenesten. For mer informasjon om bruken av cookies, se Cookies, personvern og sikkerhet.

Lagring og sikkerhet
Leverandøren har etablert prosedyrer for å håndtere informasjonen din på en sikker måte. All informasjon om deg vil bli lagret på sikrede servere, og vi gjør vårt ytterste for å sikre all informasjon fra deg på best mulig måte. Det er likevel slik at informasjon som overføres over internett ikke er fullstendig sikret, og at vi kan derfor ikke garantere mot uautorisert tilgang. Overføring av dine opplysninger til oss via nettstedet skjer derfor på egen risiko. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din konto hos oss hemmelig, dette er ditt ansvar.

Innsyn, endring og retting av informasjon
Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Du kan endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på tjenesten på nettstedet. Du kan rette dine henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger til Matportalen. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan Leverandøren stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Leverandøren lagrer personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Endringer
Den til enhver tid gjeldende personvernpolicyen vil være tilgjengelig på nettstedet og du oppfordres til å holde deg orientert om denne. Ved vesentlige endringer vil vi informere om dette på nettstedet, samt informere deg som er bruker i samsvar med bestemmelser om endringer i brukervilkårene.