Matvaretabellen:

Analyserapporter og andre publikasjoner

Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker

Analyserapport fra Mattilsynet, 2022

Mattilsynet gjennomførte i 2021-2022 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker.

Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker 2021-2022.

Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn

Analyserapport fra Mattilsynet, 2021

Mattilsynet gjennomførte i 2019-2021 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i mel og korn.

Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn 2019-2021

Næringsstoff- og tungmetallanalyser i kjøttprodukter

Analyserapport fra Mattilsynet, 2019

Mattilsynet gjennomførte i 2018-2019 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter.

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter 2019

Salt i utvalgte matvarer

Analyserapport fra Mattilsynet, 2019
Mattilsynet gjennomførte i 2014-2018 et analyseprosjekt av innholdet av salt i utvalgte matvarer.

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

Næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg

Analyserapport fra Mattilsynet, 2018
Mattilsynet gjennomførte i 2018 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg.

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018

Næringsstoffer, tungmetaller og arsen i risprodukter

Analyserapport fra Mattilsynet, 2018
Mattilsynet gjennomførte i 2018 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer, tungmetaller og arsen i risprodukter.

Analyser av arsen, tungmetaller og næringsstoffer i risprodukter 2018

Næringstoff og  tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger

Analyserapport fra Mattilsynet, 2017
Mattilsynet gjennomførte i 2017 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger.

Næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød knekkebrød og frokostblandinger 

Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling

Analyserapport fra Mattilsynet, 2017
Mattilsynet gjennomførte i 2016/2017 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling.

Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av frossenpizza

Analyserapport fra Mattilsynet, 2016
Mattilsynet gjennomførte i 2015/2016 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i frossenpizza.

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av frossenpizza

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter

Analyserapport fra Mattilsynet, 2016
Mattilsynet gjennomførte i 2015/2016 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i fiskeprodukter.

Næringsstoff og tungmetallanalyser av fiskeprodukter 

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter

Analyserapport fra Mattilsynet, 2015.
Mattilsynet gjennomførte i 2014/2015 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i chips og salte nøtter.

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter

Analyserapport fra Mattilsynet, 2014.
Mattilsynet gjennomførte i 2013/2014 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i tex-mex-produkter.

Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter 

Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2013

Analyserapport fra Mattilsynet, 2013.
Mattilsynet gjennomførte i 2012/2013 et analyseprosjekt av innholdet av næringsstoffer i barnegrøter. Prosjektets formål var å gi næringsstoffverdier for barnegrøter til Matvaretabellen og å kontrollere og overvåke barnemat i Norge som del av Mattilsynets tilsynsvirksomhet.

Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2013 

Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish

Analyserapport fra Mattilsynet, Helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012.
Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hvordan prøveuttak, laboratorieanalyser og bearbeiding av resultatene fram til tabellverdier har foregått. Prøvematerialet ble opprinnelig samlet inn for å overvåke innholdet av fremmedstoffer i villfanget fisk og oppdrettsfisk. For de fleste fiskeslagene var det ingen store avvik mellom resultatene for næringsstoffinnhold i dette analyseprosjektet og daværende matvarer i Matvaretabellen (MVT-06). Det viktigste funnet var lavere innhold av vitamin D i makrell og høyere nivå av kolesterol i alle fiskeslagene enn tidligere. Hovedresultatene fra analyseprosjektet er inkludert i MVT12 med nye matvarer og oppdaterte verdier.

Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish (PDF)

Analyser av svinekjøtt 2009

Analyserapport fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) i samarbeid med Mattilsynet, Helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009.
Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hvordan prøveuttak, laboratorieanalyser og bearbeiding av resultatene fram til tabellverdier har foregått. Analyseresultatene dokumenterer at det finnes målbare nivåer av vitamin D i form av vitamin D3 i svinekjøtt, også i de magre kjøttstykkene. Kolesterolnivåene er lavere i alle prøver sammenlignet med tidligere publiserte verdier i tilsvarende produkter. Innholdet av alfa-tokoferol følger endret sammensetning av foret og er gjennomgående høyere enn tidligere. Resultatene fra prosjektet ble kvalitetssikret og vurdert og inkludert i MVT12 med nye matvarer og oppdaterte verdier.

Analyser av svinekjøtt 2009 (PDF)

Analyser av transfettsyrer i importerte oljer, kavring, kjeks og tillagede produkter

Analyserapport fra Mattilsynet, Helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008.
Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hvordan prøveuttak, laboratorieanalyser og bearbeiding av resultatene fram til tabellverdier har foregått. Resultatene viser et lavt transfettinnhold i de fleste oljer og vegetabilsk fett på 0,4-0,8 % per 100 gram fett, unntatt i tre vegetabilske oljer (alle av soya) som ligger mellom 1,3-2,0% transfett per 100 gram fett (vare). Disse produktene er laget av råvarer som ikke inneholder naturlig transfett. For kaker og kjeks uten deklarert transfett er analysert transfettinnhold 0,7-4,2 % av fettmengden, og de analyserte tillagede produkter inneholder mellom 1,0 og 2,2 % transfett av total fettmengde.

Analyser av transfettsyrer i importerte oljer, kavring, kjeks og tillagede produkter 

The nutritional composition of Norwegian white wheat flour, 78% extraction

Analyserapport fra Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008.
Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hvordan prøveuttak, laboratorieanalyser og bearbeiding av resultatene fram til tabellverdier har foregått. Det ble funnet små forskjeller mellom prøver av hvetemel fra avlingsårene 2003 og 2004, mellom hvetemel fra ulike møller og til bruk i bakerier eller privathusholdninger. Hvetemel som var lagret i et halvt år hadde heller ikke endret seg nevneverdig.

The nutritional composition of Norwegian white wheat flour - report (2008) (PDF)


Barnegrøt og morsmelkerstatning analysert for enkelte næringsstoffer

Analyserapport fra Mattilsynet, april 2008.
Analyse av innhold av sukkerarter, vitamin A og D, kalsium og jern i 11 barnematgrøter og fem morsmelkerstatninger viste at innholdet var innenfor grenseverdiene i henholdsvis  barnematforskriften og morsmelkerstatningsforskriften. Analyseresultatene viser også at det i de fleste tilfeller er bra samsvar mellom analyserte verdier og deklarerte mengder. Mer informasjon om prosjektet, og tidligere analyseprosjekter innenfor barnematområdet, finner du på Mattilsynets nettsider.

Næringsstoffanalyser av utvalgte barnematprodukter 2006/2008 (del 1) (PDF)

 

Andre norske publikasjoner om matvaredata

Vektendringsfaktorer for kjøtt og fisk, fersk pasta og noen grønnsaker

Prosjektrapport fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet, 2014

I 2014 ble det gjennomført et prosjekt for å oppdatere vektendringsfaktorene til matvarene i Matvaretabellen. Prosjektet er et delprosjekt i revideringen av «Mål og vekt for matvarer» i 2013/2014. Vektendringsfaktorer brukes til å beregne hvor mye en matvare endres i vekt fra rå til ferdig tilberedt matvare. Rapporten beskriver prosjektet, litteratursøk og forberedelser, utvalg, resultater og diskusjon av vektendringsforsøk.

Vektendringsfaktorer for kjøtt og fisk, fersk pasta og noen grønnsaker

Spiselig del av kylling

Prosjektrapport fra Mattilsynet, Helsedirektoratet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013.

Rapporten beskriver veie- og beregningsprosjektet «Spiselig del av kylling» som ble gjennomført vinteren 2013. I prosjektet ble et representativt utvalg av kyllingprodukter delt og veid, og den spiselige andelen ble beregnet for alle kyllingproduktene i Matvaretabellen.

Spiselig del av kylling

Antioksidanter i norske matvarer

The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide

The Antioxidant Food Table