Kan jeg bruke dataene i Matvaretabellen?

Dataene i Matvaretabellen er åpne data som fritt kan brukes til andre formål uten kostnader, dersom vilkår for bruk er oppfylt.

Les mer om Matvaretabellen og åpne data.