Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Ulike matvarer i en papirpose

 Foto: Colourbox.com

Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:

  • Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier
  • Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller
  • Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter

Hva brukes Matvaretabellen til?

Matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og ved matvareproduksjon.

Den offisielle norske matvaretabellen finansieres av Mattilsynet. Det praktiske arbeidet utføres av Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Gå til Matvaretabellen.no