Nytt i Matvaretabellens 2018-versjon

Matvaretabellen 2018 (MVT-18) har 93 nye matvarer, 231 matvarer har fått oppdaterte tabellverdier, og 24 matvarer er slettet. Liste over alle nye matvarer, matvarer med reviderte tabellverdier og slettede matvarer er gitt i vedlegg kalt "Endringer i Matvaretabellen siden 2017".

Nye matvarer

I MVT-18 er det lagt til 93 helt nye matvarer. De nye tabellverdiene for kjøttpålegg og risbaserte produkter  kommer fra to analyseprosjekter gjennomført av Mattilsynet i  2017/2018. De andre nye matvarene har verdier mottatt fra industrien og/eller hentet og vurdert fra andre lands matvaretabeller og fra det som finnes av tilgjengelig informasjon på internett og på matvarenes emballasje. Liste med navn og matvarenummer på alle nye matvarer er gitt i vedlegg kalt  "Endringer i Matvaretabellen siden 2017", se ark for "Nye matvarer". De nye matvarene finnes i følgende grupper og undergrupper:

 • Melk og melkeprodukter (10)
 • Fjørfe og kjøtt (20)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (43)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (41)
 • Margarin, smør og matolje (3)
 • Spedbarnsmat (4)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (10)

Matvarer med nye tabellverdier

I alt 231 matvarer har fått nye tabellverdier. I tillegg til endringene i de 231 matvarene, har de fleste matvarene fått verdi for innhold av jod. Liste med navn og matvarenummer på alle matvarer med reviderte tabellverdier er gitt i vedlegg kalt "Endringer i Matvaretabellen siden 2017", se ark for "Reviderte matvarer". Disse finnes i følgende grupper og undergrupper:

 • Melk og melkeprodukter (104)
 • Egg (1)
 • Fjørfe og kjøtt (19)
 • Fisk og skalldyr (23)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (22)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (26)
 • Margarin, smør, matolje o.l. (3)
 • Drikke (4)
 • Spedbarnsmat (1)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (28)

Slettede matvarer

Siden forrige versjon av Matvaretabellen er det tatt ut i alt 24 matvarer. Liste med navn og matvarenummer på alle slettede matvarer er gitt i vedlegg kalt Endringer siden 2017, se ark for Slettede matvarer. Disse var i følgende grupper og undergrupper:

 • Melk og meieriprodukter (16)
 • Fjørfe og kjøtt (4)
 • Drikke (2)
 • Margarin, smør, matolje og lignende (2)

Om arbeidet med Matvaretabellen 2018

Den offisielle norske matvaretabellen er et viktig redskap i myndighetenes arbeid med overvåking av kostholdets utvikling. Arbeidet med MVT-17 har vært ledet av Mattilsynet.

Det praktiske arbeidet er utført av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitet i Oslo. Følgende personer har vært involvert i arbeidet med Matvaretabellen i større eller mindre grad siden forrige oppdatering i 2017: Ellen Kielland og Jorån Østerholt Dalane fra Mattilsynet og Nina Norberg, Monica Hauger Carlsen og Anette Hjartåker fra Universitetet i Oslo.

Analyseprosjektene av kjøttpålegg og risbaserte produkter  er utført av Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES).