Nytt i Matvaretabellens 2021-versjon

Matvaretabellen 2021 (MVT-21) har 124 nye matvarer, 726 matvarer har fått oppdaterte tabellverdiar, og 19 matvarer er sletta. Liste over alle nye matvarer, matvarer med reviderte tabellverdiar og sletta matvarer er i vedlegget "Endringer i Matvaretabellen siden 2020".

Nye matvarer

I MVT-2021 er det lagt til 124 heilt nye matvarer. Dei nye matvarene har næringsstoffverdiar som er motteke frå industrien, frå analyseprosjektet og frå berekning av oppskrifter. Liste med namn og matvarenummer på alle nye matvarer er tilgjengeleg i vedlegget Endringer i Matvaretabellen siden 2020, sjå arket for "Nye matvarer". Dei nye matvarene er i følgjande grupper og undergrupper:

 • Melk og melkeprodukter (5)
 • Fisk og skalldyr (2)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (24)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (35)
 • Drikke (22)
 • Margarin, smør og matolje (1)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (35)

Matvarer med oppdaterte tabellverdiar

I alt 762 matvarer har fått oppdaterte tabellverdiar. Liste med namn og matvarenummer på alle oppdaterte matvarer er tilgjengeleg i vedlegget Endringer i Matvaretabellen siden 2020, sjå ark for "Reviderte matvarer". Desse finst i følgjande grupper og undergrupper:

 • Melk og meieriprodukter (110)
 • Egg (9)
 • Fisk og skalldyr (110)
 • Fjørfe og kjøtt (83)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (181)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (40)
 • Margarin, smør, matolje o.l. (38)
 • Drikke (37)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (131)
 • Spedbarnsmat (19)

Sletta matvarer

Sidan førre versjon av Matvaretabellen er det teke ut 19 matvarer. Liste med namn og matvarenummer på dei sletta matvarene er tilgjengeleg  i vedlegget  «Endringer siden 2020», sjå ark for Sletta matvarer. Desse var i følgjande grupper og undergrupper:

 • Melk og meieriprodukter (7)
 • Korn og bakervarer, frø og nøtter (2)
 • Poteter og grønnsaker, frukt og bær (1)
 • Smør, margarin, matoljer o.l. (6)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (2)
 • Spedbarnsmat (7)

Om arbeidet med Matvaretabellen 2021

Den offisielle norske matvaretabellen er eit viktig verktøy i styresmaktenes arbeid med overvaking av utviklinga i kosthaldet. Arbeidet med MVT-21 har vore leia av Mattilsynet.Det praktiske arbeidet er utført ved Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.