Tilbaketrekking:

Deva Gruppen AS trekker tilbake «AliBaba» black eye beans fra Madagaskar importert via Italia

Deva Gruppen AS trekker tilbake «AliBaba» black eye beans fra Madagaskar importert via Italia etter funn av plantevernmiddel over grenseverdi. Produktet er merket med importert og pakket av Fresh Tropical SRL BY JAWAD.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: AliBaba, black eye beans
  • Pakningsstørrelser; 2 kilo
  • Importør i Norge; Deva Gruppen AS
  • Importør og pakkeri i Italia; Fresh Tropical SRL By Jawad
  • Lotnummer; L10/05/2025
  • Best før; 10/05/2025
  • Opprinnelsesland; Madagaskar

Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele Norge, og i DEVA Gruppen AS sin egen butikk i Oslo.

Deva Gruppen AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å levere dette tilbake i butikk.

Det er gjort funn av plantevernmiddelet Chlorpyrifos over grenseverdi i produktet. Chlorpyrifos er et insektmiddel som ikke er godkjent i EU, og en helsefarevurdering lar seg ikke utføre. Derfor kan helsefaren ikke vurderes og dermed ikke utelukkes.

Kontakt:
Deva Gruppen AS. tlf. 90 17 79 47