Tilbaketrekking

Friends Cargo AS trekker tilbake rosiner merket med «NOOR FOODS grønn rosin (Sunder khani)»

Tilbaketrekkingen gjelder rosiner fra Pakistan, pakket i plastposer på 100, 300 og 800 gram. Rosinene er importert av Friends Cargo AS i Oslo og solgt videre til flere frittstående dagligvarebutikker i Oslo-området. Varen trekkes tilbake på grunn av overskridelser av plantevernmiddelet klorpyrifos.

Friends Cargo rosiner

Friends Cargo rosiner

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: NOOR FOODS Grønn rosin (Sunder khani)
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Friends Cargo AS
  • Produksjonsvirksomhet: Ashaano Enterprises
  • Importør: Friends Cargo AS
  • Batch/Lotnr.: Best før: 31.12.2020
  • Opprinnelsesland: Pakistan

Rosinene er solgt i frittstående dagligvarebutikker i Oslo-området og Drammen siden 17. februar 2018. Partiet inneholdt ca 684 kg rosiner. Importøren har trukket tilbake 168.5 kg av partiet. Posene fra dette partiet er merket med best før-dato 31.12.2020.

Årsaken til tilbaketrekkingen er funn av for høye verdier av plantevernmiddelet klorpyrifos. Klorpyrifos benyttes som et insektsmiddel, da stoffet påvirker nervesystemet. Grenseverdiene for rester av plantevernmidler i et produkt settes så lave som mulig i forhold til hva som er nødvendig ved bruk. En overskridelse av et stoff i et produkt er derfor ikke alltid forbundet med umiddelbar helsefare. Nivået på klorpyrifos i dette produktet vil ikke utgjøre akutt helsefare for mennesker.

Kunder som har kjøpt rosiner fra dette partiet tilrådes å levere dem tilbake til butikken eller kaste dem.