Tilbaketrekking:

«Hel rakfisk i spann - 4 kg» fra Haadem Fisk, trekkes fra markedet

Haadem Fisk trekker tilbake produktet «Hel rakfisk i spann – 4 kg» med lotnummer 924. Årsaken er funn av listeriabakterier.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Rakfisk, Haadem fisk. Omsatt i 4 kg plastspann.
  • Merket med Lot. nummer 924.
  • Produktet er omsatt i hele landet.

Det var etter et sykdomsutbrudd at prøver av rakfisk ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Analyseresultatene viser svært høy konsentrasjon av listeriabakterier i et spesielt parti med hel rakfisk pakket i spann på fire kg. Funnene er gjort i fisk fra ett spann fra dette partiet.

Produsenten Haadem Fisk har igangsatt tilbaketrekking fra grossist/omsetningsledd. På grunn av mulig helsefare advarer Mattilsynet mot at rakfisk fra parti med lotnummer 924 spises.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at andre produkter fra Haadem Fisk er smittet med listeria, men det tas ytterligere prøver fra produksjonen. Kunder som har kjøpt rakfisk over disk i ferskvare, og er i tvil om lottnummer, kan ta kontakt med utsalgsstedet for nærmere opplysninger.

Mattilsynet gjentar for øvrig sitt generelle råd om at personer i risikogrupper, som eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matprodukter som kan medføre risiko for listeriasmitte, for eksempel rakfisk. Listeria (L. monocytogenes) er en bakterie som opptrer naturlig i vann, jord og råvarer og kan finnes i en rekke ulike matvarer. Den kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker.

Listeria smitter først og fremst gjennom matvarer som spises uten oppvarming og matvarer som oppbevares lenge i kjøleskapet, som skivet kjøtt- og fiskepålegg på slutten av holdbarhetstiden. Andre smittekilder kan for eksempel være rakfisk, røkelaks, upasteurisert melk, myke og halvfaste oster av upasteurisert melk/rå melk, muggoster eller spekemat.

Kontaktperson:
Avdelingssjef Astri Ham, Nordre Buskerud Hadeland og Valdres, telefon 22 77 79 52, eller mobil 90 50 18 58.