Tilbaketrekking

Røkt laks fra Troll Salmon trekkes tilbake på grunn av funn av listeria

Troll Salmon trekker tilbake røkt laks i skiver med siste forbruksdag 23.05.23. Årsaken er at det er funnet listeria i produktet.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare

  • Produktnavn: Røkt laks i skiver
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Troll Salmon as
  • Produksjonsvirksomhet: Troll Salmon as (Vi1)
  • Batch/Lotnr.: 216
  • Siste forbruksdato 23.05.23

Siden siste forbruksdato er utløpt finnes dette produktet ikke lenger i butikker.

Troll Salmon oppfordrer forbrukere som har produktet med lotnummer 216 og siste forbruksdato 23.05.23 i fryseren om å kaste det.

Se melding på Troll sin nettside: Troll Salmon AS

Kontaktinformasjon:

Arve Iversen, telefon 90022091